نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمون ارزیابی عملکرد ویژه آموزگاران مقطع ابتدایی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان:

نهمین آزمون ارزیابی و عملکرد ویژه آموزگاران مقطع ابتدایی با حضور 54 تیم از مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان در دو حوزه امتحانی امراللهی و خادم زاده برگزار گردید که از میان تیم های شرکت کننده 3 تیم به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد.همچنین ابوالفضل کارگر مدیر آموزش و پرورش و کارشناسان اداره کل از روند برگزاری این آزمون بازدید نمودند.

آدرس کوتاه: