نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای طرح ملی دادرس در کانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش اردکان:

مرحله شهرستانی طرح ملی دادرس(دانش آموز آماده در روز های سخت)با حضور 6گروه 15نفره از بین 6 دبیرستان دخترانه متوسطه دوره اول در محل کانون فرهنگی تربتی امام خمینی(ره) برگزار شد.