اخبار و اطلاعیه ها
اخبار و اطلاعیه ها

اجرای برنامه نظارت بر مراکز پیش دبستانی شهرستان اردکان برای اولین بار

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان اردکان:

برنامه نظارت جامع مراکز پیش دبستانی تابعه آموزش و پرورش شهرستان اردکان برای اولین بار به اجرا درآمد.

به منظور نظارت مستمر و ارزیابی دقیق عملکرد واحدهای آموزشی غیردولتی، اجرای برنامه بازرسی ویژه با پیشنهاد واحد مشارکت های مردمی و مدارس و مراکز غیردولتی در شورای معاونین اداره آموزش و پرورش تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.

از دیگر نتایج اجرای این برنامه ، درجه بندی کیفی مراکز پیش دبستانی است.

 


خدمات الکترونیک
خدمات الکترونیک

اعلانات
اعلانات