نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اجرای الكترونیكی دوره آموزشی امور بیمه و قوانین آن با كد 99505920 (24 ساعت)

معاونت توسعه و پشتیبانی ( اداره كل  تعاون و پشتیبانی ) وزارت آموزش و پرورش در نظر دارد با همكاری این مركز دوره ضمن خدمت آشنایی با امور بیمه و قوانین آن با كد 99505920  (24 ساعت) را به صورت الكترونیكی و مخصوص تمامی كاركنان وزارت آموزش و پرورش در سامانه  LTMS  برگزار و اجرا نماید لذا مقتضی است كارشناسان محترم اداره برنامه ریزی آموزش منابع انسانی استان به نكات زیر توجه فرمایند.
1-     تمام فراگیران می توانند در این دوره ضمن خدمت شركت نمایند
2-    ثبت نام از 17تیرتا 24 تیر می باشد
3-     شروع دوره از 25تیر تا 17 مرداد ماه و از طریق سامانه رایادرس می باشد (آدرس كانال ارتباطی @ezemnekhedmat)
4-     فراگیران می بایست برای گذارندن دوره در هر بخش مطالب را مطالعه كرده و در آزمون های میان دوره و آزمون پایانی شركت نمایند. مشاركت در پرسش و پاسخ ها الزامی نیست ولی شامل امتیاز می باشد
5-     برنامه زمانی آزمون ها و نحوه ی اجرا در سامانه رایادرس درج خواهد شد.
6-    آزمون پایانی در یك روز و سه بازه ی زمانی مختلف برگزار می گردد لذا انتخاب زمان آزمون در اختیار فراگیران خواهد بود. (زمان اول ساعت 9 تا 20 :9 زمان دوم 14 تا 20 :14 زمان سوم 20 تا 20 :20 می باشد.)
7-    توجه : آزمون پایانی تكرار نخواهد شد و هر فراگیر فقط می تواند در یكی از زمان های اعلام شده در آن روز شركت نماید.
8-    نمره قبولی 12 از 20 می باشد و نمره پایانی بر اساس فعالیت های ذكر شده بصورت 10 نمره فعالیت و مشاركت در دوره و 10 نمره آزمون پایانی محاسبه خواهد شد.